Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Novinky

Rozvrh

Pondelok:
 
16:00 - 17:00             Gitarový krúžok
16:00 - 17:00             Tvorivé dielne (druhý pondelok v mesiaci - 08.02, 07.03)
17:00 - 18:00             Výtvarný krúžok
 
Utorok:
 
17:00 - 17:45            Anglický jazyk pre deti
 
 
Streda:
 
16:30 - 17:30            Tanečný krúžok