Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

ANGLICKÝ JAZYK PRE DETI - REGISTRÁCIA

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Anglický jazyk 

Práve vek od 4 rokov je ideálny, aby sa deti začali učiť cudzí jazyk. Špeciálne deti majú najlepšiu schopnosť jazyk prijímať čo im pomôže v neskoršom veku rozvíjať svoje jazykové schopnosti aj pri učení sa ďalšieho cudzieho jazyka. Deti sú schopné na základe napočúvaného ukladať si v svojich hlavičkách systém jazyka.

Spievame veľa pesničiek, pretože práve tie deti zbožnujú, rozvíjajú široké množstvo schopností. Pomocou pesničiek vnášame do výuky tanec a pohyb.

Počúvame príbehy,  počas ktorých si deti ani neuvedomujú, že sú v cudzom jazyku. Ich cieľom je naučiť deti základné frázy. Príbehy sa snažíme s deťmi aj dramatizovať, čo deti ihneď chytí.

Snažíme sa, aby deti vnímali jazyk všetkými zmyslami.

Pri pesničkách využívame mimiku, ktorá pomáha deťom si zapamätať slovnú zásobu a taktiež rozvíja koordináciu ich pohybov.

Snažíme sa, aby na našich hodinách bola príjemná atmosféra a aby sa deti na naše stretnutia tešili.

Krúžok je vhodný:          od 4 rokov 

Lektorka:                         Mgr. Iveta Simpson

Kedy:                              

Stretávať sa budeme:    1x týždenne, celý školský rok 2016/2017

Cena:                                2,5 eur na hodinu/10 eur za mesiac