Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Projekt "Voľný čas bezpečne"

Tento projekt sa v roku 2017 uskutočnuje vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.
 
Cieľe projektu:
- rozšírenie ponuky krúžkov za účelom zmysluplného trávenia voľného času pre deti a mládež na Sídlisku III
- zabezpečenie materiálneho vybavenia na rozbehnutie nových krúžkov: klavírny krúžok, zdravotný krúžok - SM Systém, Výtvarný krúžok, Materské centrum
- zapojenie cca 60 nových účasníkov na krúžky zo Sídliska III (20% ľudí so špeciálnymi potrebami, mladí a deti)
- aktívne zapojenie sídliskovej komunity (dobrovoľníkov)
 
Cieľová skupina
Deti od 0 do 15 rokov, mladí ľudia a taktiež ľudia so zdravotným postihnutím
 
"Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí"