Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

VŠEVEDKO - REGISTRÁCIA

Vševedko

Krúžok Vševedko je určený predovšetkým pre deti predškolského veku. Program krúžku je zameraný na rozvoj pohybových, komunikačných a kognitívnych kompetencií. Krúžok bude zameraný na  rytmickú výchovu, tanec, kreslenie a maľovanie, precvičovanie základov anglického jazyka. Každá časť hodiny bude zameraná na precvičovanie rôznej oblasti.

 

Krúžok je vhodný:            pre deti od 2 do 6 rokov

Lektorka:                           Mgr. Martina Hašková

Kedy:                                  Každý pondelok, 16.00-17.00

Stretávať sa budeme:      1x týždenne, celý školský rok 2016/2017

Cena:                                 2,50 na hodinu /10 eur za mesiac