Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Fotogaléria

VÝTVARNÝ KRÚŽOK - REGISTRÁCIA

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Výtvarný krúžok

Kreslenie a maľovanie je hra, robená spontánne a s radosťou. Je to činnosť, pri ktorej dieťa radostne sníva, rozvíja si detskú predstavivosť a kreativitu. Kreslenie a maľovanie patria medzi naše prvé vyjadrovacie prostriedky od útleho detstva. Dieťa nepotrebuje hromadu slov, aby vyjadrilo svoje pocity a vnímanie sveta, stačí, aby vedelo držať ceruzku v ruke a povie, čo rečou nikdy nevypovie. Deti kreslenie a maľovanie tak milujú.

Aby ste mohli Vaše dieťa výrazne posúvať vo vývoji: dovoľte mu kresliť, doprajte mu neobyčajný pocit sebaistoty, doprajte mu cez kresbu vyjadrovať svoje pocity. 

Formou výtvarných hier odovzdáme deťom základné poznatky o kresbe a maľbe. Výtvarným umením sprostredkujeme dieťaťu pozitívny vzťah k prírodnej a umeleckej kráse a rozvinieme tak jeho zmyslové vnímanie, pozornosť a fantáziu. Tak jednoducho, ale o to účinnejšie kreslením a maľovaním, prispejeme k rozvoju komunikačných schopností dieťaťa. Aktivity počas stretnutí sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia dieťaťa prostredníctvom plošnej výtvarnej formy:

- kresbou ako jedným zo základných výrazových prostriedkov

- maľbou, kde sa dieťa učí rozvíjať technické zručnosti, chápať úlohy farieb v maľbe ako aj v širších súvislostiach

Krúžok je vhodný:           pre deti od 4.r , mladých, dospelých a  seniorov, taktiež pre účastníkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor:                              Mgr. Lenka Horková

Kedy:                               Každý pondelok-16.00-17.00

Stretávať sa budeme:    1x týždenne, celý školský rok 2016/2017

Cena:                                2,50 na hodinu /10 eur za mesiac