Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Tkáčsky krúžok

Miesto výkonu: Súkromná praktická škola, Matice slovenskej 13, elokované pracovisko Tuhrina

Lektor: asistent učiteľa-Terézia Gašparová

Čas:

Pondelok: 11.30-12.15

Obsah :

Obsahom krúžku je:

 

  • oboznámenie sa s tkáčskym príslušenstvom
  • príprava materiálu na tkanie
  • praktické predvedenie tkania kobercov 
  • príprava tkaného materiálu na predaj na  jarmoku