Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Kurz sebaobrany

Kurz sebaobrany bude prebiehať v CVČ Radosť od septembra 2016 do júna 2017. 

Bude sa zameriavať na zvýšenie miery preventívnej bezpečnosti a zníženie miery potencionálnych rizík hlavne rizikových skupín, t.j ľudí s postihnutím a seniorov. 

 

Krúžok je vhodný:           pre mladých od 15 r., dospelých a  seniorov, taktiež pre účastníkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor:                              Mgr.Dominika Fraňáková

Kedy:                                17.10. o 10:00

                                           19.10 o 14:00

                                           24.10 o 08:00 

Cena:                                2,50 na hodinu /10 eur za mesiac

                                         

 

KURZ SEBAOBRANY - REGISTRÁCIA