Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Montessori klub

Krúžok  Montessori klub využíva prvky pedagogiky Márie Montessoriovej. Na krúžku si budú účastníci vyrábať rôzne didaktické pomôcky, využívať pomôcky používané v Montessori materskej škole, precvičovať rôzne aktivity a hry.

Krúžok je vhodný:              pre deti od 6.r ,mladých, dospelých a  seniorov, taktiež pre účastníkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektorka:                           Mgr.Lenka Horková

Kedy:                                Každá streda, 14.00-15.00

Stretávať sa budeme:     1x týždenne, celý školský rok 2016/2017

Cena:                                 2,5 eur na hodinu/10 eur za mesiac

MONTESSORI - REGISTRÁCIA