Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Fotogaléria:

Táto fotogaléria je prázdna.

SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RADOSŤ

Súkromné centrum voľného času Radosť (ďalej len "CVČ Radosť") je školské zariadenie, ktoré datuje svoju činnosť od roku 2007. Bolo založené pri OZ Barlička, ktorému poskytuje metodickú a odbornú pomoc pri práci s deťmi a mládežou so zdravotným postihnutím. Výnimočnosť CVČ Radosť je v tom, že venuje pozornosť voľnočasovým integračným aktivitám zdravých aj zdravotne znevýhodnených členov.

CVČ Radosť sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a schopností zdravých aj zdravotne znevýhodnených členov, aby k nám chodili radi a odnášali si domov veľa radosti.  

Cieľom CVČ Radosť je rozvíjať priateľské vzťahy medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou, spoločne zdieľať úspechy aj neúspechy a zmysluplné trávenie voľného času.