Trávime čas spolu a zmysluplne.

Súkromné centrum voľného času

Matice slovenskej 13
08001 Prešov
0948 724 466
radostscvc@gmail.com

Klub samostatnosti

Klub samostatnosti bude prebiehať v CVČ Radosť od septembra 2016 do júna 2017. 

Bude sa zameriavať na  osamostatňovanie sa  mladých ľudí aj so špeciálnými potrebami. V rámci klubu sa budeme venovať vareniu, domácim prácam, pestovateľským prácam a iným. 

 

Krúžok je vhodný:            pre mladých od 15 r., dospelých a  seniorov, taktiež pre účastníkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor:                              Bc. Danka Čekanová

Kedy:                               

Stretávať sa budeme:    1x týždenne celý školský rok 2016/2017

Cena:                                2,50 na hodinu /10 eur za mesiac

 

KLUB SAMOSTATNOSTI - REGISTRÁCIA